Картинки по запросу картинки пчелы

Група №4 «Бджілки»

( спеціалізована група ЗПР)
В групі працюють:


Срібна Зоя Андріївна - вихователь I кваліфікаційної категорії

Дока Світлана Іванівна - вихователь вищої кваліфікаційної категорії

Мекшун Ніна Михайлівна - помічник вихователяАдморок Юлія В'ячеславівна - вчитель-логопед, вихователь IІ кваліфікаційної категоріїКартинки по запросу анимация  пчелыНаша група працює над такою темою:

«Соціалізація дітей з особливостями розвитку шляхом предметно-практичної діяльності в умовах корекційно-розвивального простору»

Група наша - це ми й дітвора!

Група наша - це промінь добра!

Група наша - це радість і сміх!

Група наша - це безліч потіх!

Група наша - це скринька бажань!

Група наша - це горішок знань!

Група наша - це наше життя!

Хай квітне завжди його майбуття!«Розвиток пізнавально-дослідницької діяльності дошкільників через організацію дитячого експериментування»

У дошкільному віці пізнавальна діяльність спрямована на предмети живої і неживої природи через використання дослідів і експериментів.
Невситима жага нових вражень, допитливість, постійне прагнення експериментувати, самостійно шукати нові відомості про світі традиційно розглядаються як найважливіші риси дитячої поведінки.
У процесі експериментування словник дітей поповнюється словами, що позначають сенсорні ознаки властивості, явища чи об'єкта природи (колір, форма, величина: мнеться - ламається, високо - низько, далеко, м'який - твердий - теплий та інше).

Цілі експериментування - це:
  • Підтримувати інтерес дошкільнят до навколишнього середовища, задовольняти дитячу допитливість.
  • Розвивати у дітей пізнавальні здібності (аналіз, синтез, класифікація, порівняння, узагальнення);
  • Розвивати мислення, мову - судження у процесі пізнавально - дослідницької діяльності: у висуненні припущень, добір способів перевірки, досягненні результату, їх інтерпретації та застосування в діяльності.Продовжувати виховувати прагнення зберігати і оберігати природний світ, бачити його красу, слідувати доступним екологічних правил у діяльності і поведінці.Формувати досвід виконання правил техніки безпеки при проведенні дослідів і експериментів.
У ході досвіду діти висловлюють свої пропозиції про причини спостережуваного явища, вибирають спосіб вирішення пізнавальної задачі.
Завдяки дослідам діти порівнюють, зіставляють, роблять висновки, висловлюють свої судження і умовиводи. Велику радість, здивування і навіть захват вони зазнають від своїх маленьких і великих відкриттів, які викликають у дітей почуття задоволення від виконаної роботи.
Діти за своєю природою дослідники. З великою цікавістю вони беруть участь в самій різній дослідній роботі. Жага нових вражень допитливість, постійно проявляється бажання експериментувати, самостійно шукати істину поширюються на всі сфери діяльності. Сьогодні потрібні люди інтелектуально сміливі, самостійні, оригінально мислячі, творчі, вміють прийняти нестандартні рішення і не бояться цього.
Діти із задоволенням «перетворюються» у вчених і проводять різноманітні дослідження, потрібно лише створити для цього умови. Проведення дослідів, спостережень допомагає розвинути в дошкільників пізнавальний інтерес, активізує мислення, сприяє формуванню основ наукового світогляду. Звичайно, дитина пізнає світ у процесі своєї діяльності. Але саме в пізнавальній діяльності дошкільник отримує можливість прямо задовольнити притаманну йому допитливість (чому, навіщо, як влаштований світ?), практикується у встановленні причинно-наслідкових, родових, просторових і часових зв'язків між предметами і явищами, що дозволяє йому не тільки розширити, а й упорядковувати свої уявлення про світ.
Організовуючи пізнавальну діяльність, важливо пам'ятати про те, що знання і вміння, засвоєні без бажання і інтересу, не забарвлені власним позитивним ставлення, зазвичай не стають активним надбанням дитини. Щоб зберегти і розвинути інтерес дітей до здобуття знань, психологічну інерцію необхідно викоренити.
Великий вплив на підтримання пізнавального інтересу має тип взаємин з дітьми і стиль спілкування. Якщо обстановка психологічно комфортна і сприятлива. Легше дається виконання справи, а недоброзичливість, навпаки, сковує і паралізує. Необхідно вибудовувати взаємини з вихованцями, щоб кожен з них відчував себе як повноцінний партнер в умовах співпраці.
Цього можуть досягти наступні прийоми: звертання до дитини тільки на ім'я, знаходження на рівні очей дитини під час спілкування, опора на похвалу, схвалення, добрий, лагідний тон, на позитивне побудова фраз.

Життя нашої групи

Лаборторія наукових розваг:

створюємо свічки, варимо мило, досдіджуємо кристали...
Доглядаємо за  природою

                                                      Розважаємося, граємося
Ми не тільки граємося, а й ще і навчаємося