Мовленнєвий розвиток дитини 5-го року життя

На п’ятому році життя дитина:
 • правильно вимовляє всі звуки рідної мови;
 • розрізняє близькі фонеми;
 • з’являється правильна (хоча й не стійка) вимова шиплячих звуків [ш], [ж], [ч] та [р];
 • виокремлює слова з потрібним звуком із тексту, добирає слова з потрібним звуком;
 • виокремлює перший і останній звуки;
 • інтонаційно вимовляє звук у слові;
 • регулює силу голосу відповідно до ситуації;
 • диференціює поняття «звук», «слово»;
 • послідовно називає слова у реченні;
 • словник становить 2200-2500 слів;
 • вживає слова всіх частин мови;
 • розрізняє і правильно вживає узагальнюючі абстрактні слова, слова, що означають збірні, образні вирази, складні, багатозначні слова;
 • добирає синоніми й антоніми до слів, проте недостатньо розуміє переносне значення слів;
 • створює нові слова від усіх частин мови;
 • користується образними виразами (коте-коточку, кіт-воркіт), фразеологічними зворотами відповідно до ситуації, а також звуконаслідувальними словами;
 • намагається стежити за своїм мовленням: не вживати вказівних займенників (без потреби), слів-вульгаризмів, жаргонних та діалектних слів;
 • засвоює граматичні форми, відмінкові закінчення, хоч робить незначні граматичні помилки (чергування приголосних);
 • утворює форми однини та множини;
 • утворює від інших частин мови нові граматичні форми за допомогою суфіксів, префіксів;
 • засвоює рід іменників, кличний відмінок як у звертанні до дітей, так і до дорослих;
 • утворює наказовий спосіб дієслова;
 • будує речення різного типу: прості, складносурядні зі сполучниковими словами, прямою мовою;
 • правильно вживає відмінкові форми неозначених займенників;
 • вживає у мовленні порядкові числівники й узгоджує їх з іменниками;
 • володіє мовленнєвим етикетом (вітання, прощання, знайомства, подяки, вибачення, прохання);
 • не втручається у діалог дорослих;
 • розмовляє з дітьми та дорослими привітно, висловлює незгоду спокійним тоном.